Giày MLB

Giày MLB Mule Playball Origin LA "Pink"

MLB

1,000,000₫ 1,500,000₫

Giày MLB Mule Playball Origin LA "Blue"

MLB

1,000,000₫ 1,500,000₫

Giày MLB Playball Origin Mono "White"

MLB

1,500,000₫ 2,000,000₫

MLB Playball Chunky LA Dodgers "Yellow"

MLB

1,000,000₫ 1,500,000₫

Giày MLB Mule Playball Origin "Mint"

MLB

1,000,000₫ 1,500,000₫

Giày MLB Playball Mule Mono NY "Black"

MLB

1,250,000₫ 1,800,000₫

Giày MLB Playball Mule Mono NY "White"

MLB

1,250,000₫ 1,800,000₫

Giày MLB Bigball Chunky NY "All White"

MLB

1,450,000₫ 1,800,000₫

Giày MLB Playball Origin Mule "Black"

MLB

1,300,000₫ 2,000,000₫

1 2